Vršnjački tim (I-IV)

Predmetna nastava

Objavljeno četvrtak, 01 septembar 2016 Autor PD-SU

 

 

ODELJENSKI STAREŠINA

Svetlana Nedeljkovic srpski

SVETLANA NEDELJKOVIĆ V1

V2

MARINA GRAHOVAC / DANIJELA SAVIĆ

V3

SONJA RAJOVIĆ

Radmila Dedovic

RADMILA DEDOVIĆ V4

Biljana Djukic

BILJANA ĐUKIĆ V5

Miroslav Krcevinac

MIROSLAV KRČEVINAC VI1

Milena Cirkovic Ristovic

MILENA ĆIRKOVIĆ RISTANOVIĆ VI2

VI3

MARINA ĆILERDŽIĆ

VI4

MARIJA DUKIĆ

Nevena Parezanovic

NEVENA PAREZANOVIĆ VII1

VII2

IVANA IVOŠEVIĆ

VII3

MILKA GAJIĆ

VII4

RANKO MARKOVIĆ

VIII1

VESNA STANOJEVIĆ

VIII2

ANA MAKSIĆ

VIII3

MILICA JOKIĆ

VIII4

ALEKSANDAR PEJČIĆ

 

PREZIME I IME NASTAVNIKA

PREDMET

ODELJENJA KOJIMA PREDAJE

Nedeljković Svetlana

srpski jezik

5/1; 7/1; 7/3

Pejčić Aleksandar 
                 

srpski jezik

6/1; 6/2; 6/4; 8/1; 8/4

Ivana Ivošević

srpski jezik

građansko vaspitanje

5/3; 7/2; 7/4; 8/3; 

7/2,4 -građansko vaspitanje

Jelena Jeremić

srpski jezik

5/2; 5/4; 6/3; 8/2

Jelena Cvijović

engleski j.

5/5; 6/1;  6/2; 6/3; 6/4; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4

Sonja Rajović

engleski j.

5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

Slađana Vuksanović

francuski jezik

8/2; 8/4

Milica Jokić

ruski j.

5/1,2;   5/3,4,5;   7/2,3,4,  8/3;

Zorica Novaković

ruski j.

6/1,2; 6/3,4;

Milena Ćirković- Ristanović

Nemački jezik

5/1; 5/3; 6/2; 6/3; 7/1; 7/3; 7/4; 8/1; 8/2,4

Marijana Rajičević

Nemački jezik

5/2; 6/1; 6/4;

Vidak Vujić

Nemački jezik/građ.

5/4; 5/5;

 6/2,3 – građansko vaspitanje

Marija Dukić

matematika

6/4; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4;

Vesna Stanojević

matematika

5/1; 5/3; 5/5; 8/1; 8/2;

Marina Grahovac /Krčevinac Miroslav

matematika

6/3; 8/3; 8/4

 

Marina Grahovac

/Ivana Milunović

 

matematika

5/2; 5/4

Krčevinac Miroslav

matematika

6/1; 6/2

 

Maksić Ana

 

Istorija

5/1; 6/1; 6/2; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

Dragutinović Marija

Istorija

5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 6/3; 6/4;

 

Zejak Dragan

 

geografija

5/1; 7/1

Jovanović Biljana

geografija

5/2; 5/3; 5/4

Čakarević Mališa

geografija

5/5; 6/2; 6/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

Bošković Vladimir

geografija

6/1; 6/3; 7/2; 7/3; 7/4;

Danijela Savić

Biologija

5/2; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

Rakić Slađana

Biologija

5/4; 5/5;

Parezanović Nevena

Biologija

5/1; 5/3; 6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4;

Mijatović Mirjana

Hemija

7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

Goran Rakin

fizika

6/1; 6/3; 8/2; 8/3; 8/4;

Marković Ranko

fizika

7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8/1;

Pajović-Jovanović Ljiljana

fizika

6/2; 6/4;

Dedović Radmila

Tehnika i tehnologija/TIO

5/4; - dve grupe  5/5; 8/1; 8/4;

Radaković Rada

Tehnika i tehnologija/TIO

5/1; 5/2; 5/3; 5/5; 6/1; 6/4;

Marinković Zoran

TIO;

informatika

6/2; 6/3; 7/2; 7/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

5/1; 5/3; 5/4; 5/5 – informatika

Mirjana Borojević

ТИО

6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4; 8/2; 8/3;

Veselić Milan

Informatikai računarstvo

6/1; 6/2; 6/3; 6/4; 7/1; 7/2;  8/2,4;  8/1,3;

Andrijana Dejanović

Tehnika i tehnologija /TIO/informatika/

5/1; 5/2;5/3; ТИО – 7/1; 7/3;

informatika- 5/2; 7/3; 7/4

Vučićević Dragana

muzička k.

5/4; 5/5; 7/2;

Dobrosavljević Tatjana

muzička k.

5/1; 5/2; 5/3; 6/3; 7/1; 7/3; 7/4;

Milovanović Aleksandra

muzička k.

6/1; 6/2; 6/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

Gajić Milka

likovna k.

5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5; 7/1; 7/2; 7/3; 7/4;

Novaković Maja

likovna k./

crtanje , slikanje

6/3; 8/1; 8/2; 8/3;

Crtanje i slikanje- 6/1,2,3,4; 8/1,3

Majstorović Biljana

likovna k./

crtanje i slikanje

6/1; 6/2; 6/4; 8/4;

Crtanje- 7/1,2,3,4;   8/2,4;

Kraljević Radoslav

fizičko v./

izabrani

8/1; 8/2; 8/3; 8/4;

8/1; 8/2; 8/3; 8/4;-Izbarni sport

Đukić Biljana

Fizičko i zdravstveno /fizičko /izabrani sport

5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5;

Fizičko- 7/1; 7/2; 7/3; 7/4;

Fizičke aktivnosti- 7/1; 7/2;

Marina Ćilerdžić

fizičko v./izabrani/fizičke aktivnosti

6/1; 6/2; 6/3; 6/4;

Izbarni sport- 7/3; 7/4;

fizičke aktivnosti-5/1; 5/2; 5/3; 5/4; 5/5

Nikolić Momčilo

izabrani sport

6/1; 6/2; 6/3; 6/4;

 

Vlaščić Gorana

Građansko vaspitanje

5/1,2;  5/3,4,5;  6/1; 7/1;

Dušan Đilas

Verska nastava

5/1,4; 5/2; 5/3; 5/5; 6/1,3; 6/2; 6/4; 7/1,2, 7/3; 7/4; 8/1; 8/2; 8/3; 8/4

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje