Полагање пријемног испита

upis

Распоред полагања пријемних испита

Nenaslovljeni dizajn 1 5

Javna nabavka 1.2.2 Ishrana učenika – Ručak i užina

Објављено понедељак, 27 август 2018 Аутор Ranka Tanasić Barlov

hrana bariliBroj javne nabavke: br. 1.2.2

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 55524000 → usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole.

  • О Д Л У К A О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK..pdf button mali
  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • ODLUKA

 

  • POZIV

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  

 

 

Изглед школе

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje