Digitalno nasilje- prevencija i reagovanje

digitalnoNasilje2

STARIJI UČENICI NA KONFERENCIJI ZA ŠTAMPU- rodno zasnovanog nasilja

Objavljeno četvrtak, 05 jun 2014 Autor PD-SU

5. JUNA 2014. godine,na  Konferenciji za medije u Meidja centru
UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavili su  rezultate istraživanja i aktivnosti škola na prevenciji rodno zasnovanog nasilja. 
Govorili su: dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 
Michel Saint-Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji; 
prof. dr Daša Duhaček, direktorka Centra za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu ; 
Grupa učenika SEDMOG RAZREDA  iz naše škole: TEODORA RAKIĆ, MATIJA NELOSKI, MILICA JOVANOVIĆ, DUŠKO MILAKOVIĆ, ALEKSA PETROVIĆ , SOFIJARADOVANOVIĆ.


NAŠA škole je učestvovala u istraživanju i realizuje preventivnih aktivnosti u okviru rodne komponente programa „Škola bez nasilja“
Rezultati istraživanja ukazuju na stavove učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, kao i njihovih nastavnika, o rodu i rodnim ulogama, seksualnom i rodno zasnovanom nasilju i zastupljenosti ovog oblika nasilja. 
Grupa učenika iz naše škole predstavila je neke od aktivnosti koje se realizuju u školi , a čiji cilj je razvijanje osetljivosti za pitanja roda i smanjenje ovog oblika nasilja . 
NAŠA škola   je  takođe učestvovala u istraživanju i krenula sa realizacijom nekih  preventivne aktivnosti u okviru rodne komponente programa „Škola bez nasilja“.
Ovo Istraživanje inače je realizovano u decembru 2013. godine u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a u saradnji sa Institutom za psihologiju Fakulteta za filozofiju i Centra za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ovo istraživanje je sastavni deo zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” koji sprovode Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i UN Women, a finansira ga Fond Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja nad ženama.

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje