Javna nabavka 1.2.1/19- Ishrana učenika – Ručak i užina

Objavljeno petak, 30 avgust 2019 Autor Ranka Tanasić Barlov

hrana barili

PREDMET JAVNE NABAVKE: Usluge - Priprema i distribucija obroka – ručak i užina, odnosno tzv. gotovih lanč paketa – i to: ručka hermetički upakovanog (preporučljivo u polipropilenskim dvodelnim ili trodelnim posudama u zavisnosti od potreba koje iziskuje vrsta obroka) zatvoren višeslojnom folijom → (materijal: kompleksni film ili odgovarajući) sa kolačem ili voćem i sa priborom za jelo za jednokratnu upotrebu i užine (bez napitka) koji mora biti pakovan komadno – za svako dete posebno.

  • Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu LINK.pdf button mali
  • ODLUKA o zaključenju okvirnog sporazuma LINK.pdf button mali

 

NAZIV I OZNAKA IZ OPŠTEG REČNIKA NABAVKI: 55524000 → usluge dostavljanja pripremljenih obroka u škole

  • POZIV za podnošenje ponuda za javnu nabavku možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali
  • KONKURSNU DOKUMENTACIJU možete pogledati i preuzeti prateći ovaj LINK.pdf button mali

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU

 

ODLUKA

 

POZIV

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

  

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje