RASPORED EMITOVANJA OBRAZOVNIH SADRŽAJA ZA VREME VANREDNOG STANJA

MPN

Vršnjački tim (I-IV)

OBAVEŠTENJE!- Projekat besplatnih udžbenika po više osnova

Објављено четвртак, 06 април 2017 Аутор Miroslav Krčevinac

vazno zavrsni

Svesni teške ekonomske situacije sa jedne strane, a ograničeni sredstvima iz budžeta sa druge, u okviru Projekta Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola obezbedi besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva iz udžbeničkih kompleta koje su škole izabrale da koriste u nastavi, počev od školske 2016/2017. godine, za školsku 2017/2018. godinu i udžbenike dobiju:

  • učenici iz socijalno/materijalno ugroženih porodica primaoci novčane socijalne pomoći);

  • učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu)

  • učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rađeno dete koje je u sistemu školovanja.

Rok za prijavljivanje, na nivou škole, je do 15. aprila 2017. godine.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da po donošenju Odluke Vlade Republike Srbije, u okviru Projekta Nabavka udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih škola obezbedi besplatne udžbenike i druga nastavna sredstva iz udžbeničkih kompleta koje su škole izabrale da koriste u nastavi, počev od školske 2016/2017. godine, a zaključno sa 2018/2019. godinom, za jedan deo učeničke populacije i to:

1) u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete matematika, srpski/maternji jezik, svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet;

2) u drugom ciklusu osnovnog obrazovšьa i vaspitanja, za predmete matematika, srpski/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija, fizika i biologija.

Školi, kao dokaz o ispunjenosti uslova za dobijanje besplatnih udžbenika, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

- za učenike, socijalno/materijalno ugroženih porodica, primaoci novčane socijalne pomoći, rešenje kojim se utvrđ)je pravo na ostvarivanje socijalne novčane pomoći;

- za učenike koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete koje je u sistemu školovanja (srednja škola, fakultet), potvrdu obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika, odnosno studenta. Potvrda obrazovno-vaspitne ustanove o svojstvu učenika prilaže se za svako dete.

- Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, koji osnovnoškolsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu, posebna dokumentacija nije potrebna jer škola poseduje podatke o navedenim učenicima.

Zahtevanu dokumentaciju škole čuvaju u svojoj arhivi.

Ako učenik ostvaruje pravo po više osnova, udžbenike dobija po osnovu jednog kriterijuma

Ako učenik ostvaruje pravo po više osnova, a jedan osnov je sticanje osnovnoškolskog obrazovanja i vaspitanja po individualnom obrazovnom planu, udžbendžke dobija po tom osnovu.

Rok za prijavljivanje, na nivou škole, je do 15. aprila 2017. godine.

 

Izgled škole

Škola
glavni ulaz
Škola
južna strana
Škola
sporedni ulaz
Škola
tartan staza za trčanje